محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

پشتیبانی نرم افزار

پشتیبانی نرم افزار

- با خرید محصولات سپیدار همکاران سیستم و دشت همکاران سیستم پشتیبانی آنها به مدت یک سال توسط خود شرکت سپیدار سیستم آسیا انجام می گیرد که شرکت همکاران نیک اندیش مدیریت نیز از ابتدای سال 1395 با عقد قرارداد نمایندگی پشتیبانی خدمات در کنار شرکت سپیدار سیستم آسیا به مشتریان عزیز خدمات پشتیبانی ارائه می دهد.

- در صورتی که مشتری بخواهد از خدمات خود نمایندگی شرکت همکاران نیک اندیش مدیریت بهره مند گردد می تواند در قالب موارد زیر با این نمایندگی قرارداد ببندد:

بررسی موردی اشکالات و مسائل به وجود آمده در  نرم افزارهای خریداری شده در یک بازه زمانی
پشتیبانی مشکلات و مسائل نرم افزارها در یک بازه زمانی
عقد قرارداد پشتیبانی نرم افزارها با مراجعات هفتگی و یا ماهانه کارشناسان نمایندگی به سایت مشتریان جهت کاربری درس و بهینه نرم افزارها