محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

استقرار و راه اندازی نرم افزار

استقرار و راه اندازی نرم افزار

در زمان خرید نرم افزارهای مجموعه سپیدار همکاران سیستم و دشت همکاران سیستم، مشتری عملیات ثبت شده ای دارد و وضعیت اطلاعات مشتری و رساندن کلیه اطلاعات آن شرکت یا مجموعه محترم (اطلاعات مشتری) به وضعیت روز همراه با آموزش اصولی، استقرار و راه اندازی سیستم توسط کارشناسان با تجربه و متخصص این نمایندگی محقق خواهند شد.