محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

بسته خدماتی سپیدار

بسته خدماتی سپیدار

با استفاده از بسته خدماتی سپیدار امکان تعریف و صدور فاکتور خدمت وجود دارد. بر این اساس می‌توانید کالا و خدمات متفاوت با قیمت‌های مختلف را در انواع متفاوتی از فروش به مشتریان عرضه کنید.
با استفاده از گزارش‌ های متنوع در هریک از سیستم‌ها و گزارشات فعالیت‌های روز به صورت تجمیعی به شما امکان می‌دهد درآمد ناشی از خدمات را به صورت روزانه بررسی کنید. گزارش‌های مرور فروش خدمات به شما امکان تشخیص خدمات پر کاربرد و پر سود را می‌دهد و می‌توانید سود و زیان خدمات ارائه شده را برآورد کنید.

بسته فوق شامل سیستم ها و زیر سیستم های ذیل می باشد:

زیر سیستم فروش پیشرفته و همچنین دیگر زیر سیستم ها در صورت نیاز به بسته اضافه می گردد.