محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

بسته پیمانکاری سپیدار

بسته‌ی پیمانکاری سپیدار

با استفاده از بسته پیمانکاری سپیدار می‌توانید بهای تمام شده هر پروژه و قراداد را در لحظه محاسبه کرده و با مقایسه با درآمدهای ناشی از صورت وضعیت‌های تایید شده به سود و زیان هر فعالیت، قرارداد و پروژه دست پیدا کنید. همچنین شما می‌توانید انحرافات هزینه‌ای و میزان کارایی هر مدیر پروژه را با مقایسه هزینه‌های ثبت شده و هزینه‌های برآورد شده هر پروژه اندازه‌گیری کنید. امکانات گزارش‌گیری متنوع در این بسته به شما امکان می‌دهد تا به تفکیک قراداد و پروژه کارت پیمان را استخراج و میزان وصول و پرداخت به ازای هر قراداد و پروژه را شناسایی کنید و از مبالغ تسویه نشده هر پیمان هم مطلع شوید.‌‌

بسته فوق شامل سیستم ها و زیر سیستم های ذیل می باشد:

دیگر زیر سیستم ها در صورت نیاز به بسته اضافه میگردد.