محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار

یکی از دغدغه‌های مهم پیمانکاران طی سال‌های اخیر، خرید یک سیستم حسابداری پیمانکاری مناسب بوده است؛ نرم افزاری که علاوه بر سادگی، امکان ثبت، طبقه‌بندی و گزارش‌دهی را با دقت‏، صحت و قابلیت اطمینان فراهم کند. سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار، ابزاری قدرتمند جهت مدیریت مالی همزمان چندین پروژه پیمانکاری است. برخی از امکانات سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار به شرح زیر است:

منافع و مزایا:
•   مدیریت دقیق هزینه‌های هر قرارداد به‌سهولت قابل انجام است.
•  مغایریت بین اطلاعات مالی و واحدهای عملیاتی وجود نخواهد داشت.
•  بررسی دقیق میزان هزینه‌های انجام شده و مقایسه با برآورد کل هزینه ها امکان‌پذیر است.
•  مدیریت عملیات دریافتی بابت هر یک صورت وضعیتها به‌راحتی امکان‌پذیراست.

امکانات و ابزار ها:

گزارش‌گیری هزینه‌های انجام شده به تفکیک عوامل هزینه

•   امکان محاسبه بهای تمام شده هر پروژه و قرارداد درلحظه و مقایسه با درآمد صورت وضعیت های ارسالی.
•   امکان گزارش‌گیری در هر دو سطح قرارداد و پروژه.
•   اندازه‌گیری انحرافات هزینه‌ای و میزان کارایی هر مدیر پروژه با مقایسه هزینه‌های ثبت شده و هزینه‌های برآورد شده هر پروژه.
•   امکان تعریف انواع هزینه، ارتباط آن با یک معین مشخص در حسابداری و ثبت هزینه‌ها به تفکیک درآیتم صورت وضعیت.
•   امکان دسته‌بندی هزینه‌ها، مقایسه با هزینه‌های استاندارد و محاسبه انحرافات جذب(برآورد میزان کارایی مدیران پروژه در جذب هزینه‌ها).

کنترل وجوه نقد دریافتی و پرداختی

•   کنترل تسویه حساب‌ها و تسهیل در پیگیری مطالبات تسویه‌نشده مرتبط با هرصورت وضعیت/پروژه و قرارداد.
•   پیگیری صورت هزینه‌های تسویه‌نشده و کنترل پرداخت‌های مرتبط با هر صورت هزینه.
•   امکان کنترل تنخواه‌گردان هر پروژه.

کنترل قراردادها و صورت وضعیت‌های دریافتی

•   قابلیت نگهداری سابقه تغییرات مبلغ قرارداد با امکان تعیین سقف مجاز برای تغییرات.
•   کاهش چشمگیر خطای انسانی با اعمال ضرایب فزاینده و کاهنده برای هر قرارداد و محاسبه کسورات و اضافات هر قرارداد به صورت خودکار.
•   امکان ورود تمامی اطلاعات یک قرارداد و گزارش گیری با استفاده از اطلاعات تکمیلی درفرم قرارداد.
•   سهولت در مدیریت ضمانت‌نامه‌ها و آگاهی از آخرین وضعیت قراردادها.

تهیه کارت پیمان

•   مشاهده خلاصه‌ای از تمام اطلاعات مرتبط با یک قرارداد در یک صفحه.
•   امکان کنترل جزئیات هریک از پروژه‌ها به شکل مجزا.

تهیه گزارش‌های مدیریتی

•   تهیه گزارش‌های بهای تمام شده هر پروژه، مقایسه هزینه های قرارداد با صورت وضعیت‌ها و ارائه تصویری از آخرین اطلاعات هر پروژه.

ویژگی های بسته پیمانکاری سپیدار(نسخه جدید):

 • امکان ثبت مناقصه و تمامی هزینه‌های شرکت در مناقصه
 • امکان ثبت انواع ضمانتنامه های پرداختی و دریافتی برای شرکت در مناقصه،انجام تعهدات قرارداد و علی الحساب یا پیش دریافت و انجام عملیات تقلیل، آزاد سازی و تمدید برای آن
 • امکان دریافت فهرست بها اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه و استفاده از آن در قراردادها
 • امکان ثبت متمم، الحاقیه، دستور کار و صورت جلسه برای قرارداد
 • امکان ثبت انواع صورت وضعیت عادی و تعدیلی افزایشی یا کاهشی
 • امکان ثبت انواع ضرایب برای قراردادها و اعمال آن در صورت وضعیت مربوطه به صورت خودکار
 • امکان گزارش گیری از میزان پیشرفت هر پروژه بر اساس مفاد ثبت شده در قرارداد و صورت وضعیت‌های ارسال شده
 • امکان ثبت هزینه های انجام شده برای هر قرارداد به تفکیک شامل:
  • هزینه های حقوق و دستمزد
  • هزینه های استهلاک دارایی های ثابت
  • هزینه های پیمانکاران دسته دو
  • سایر هزینه های سربار
  • هزینه های مواد و مصالح مصرف شده
 • یکپارچگی سیستم پیمانکاری با سیستم‌های انبار، دریافت پرداخت و حقوق دستمزد
 • امکان ثبت صورت هزینه نقدی و اعتبار
 • امکان ثبت قرارداد برای پیمانکاران دسته دو
 • امکان انجام تسویه برای انواع صورت وضعیت‌های دریافتی و پرداختی و همچنین صورت هزینه­‌های اعتباری
 • امکان گزارش‌گیری از ضمانتنامه های سررسید شده، سپرده های نزد کارفرما، صورت وضعیت‌های ارسالی و تایید شده و بهای تمام شده هر قرارداد یا پروژه
 • امکان گزارش گیری از درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی به تفکیک هر قرارداد

قیمت: 60,000,000 ریال

به منظور هماهنگی جلسه حضوری و یا آنلاین برای مشاهده سیستم پیمانکاری سپیدار، فرم زیر را تکمیل نمایید:

شرکت همکاران نیک اندیش مدیریت (سهامی خاص) آماده دریافت سفارشات شما مشتریان ارجمند می باشد. 

* فیلدهای الزامی